Best Director of a Foreign Language Feature Film | London FFI 2023

31/10/2022 By Kaoru

Home Away
Oliver Yan

BETWEEN ROOT AND WINGS
Wlado Herzog & Gabriel Muglia

MALLEUS
Andrés Rafael ZABALA

Mother
Zornitsa Sophia

Signature
Yuji Kakizaki

A Zebra-Riding Boy
Fan Xiaotian & Chen Juzhi

The Odor of Father
Jianlin Pan

Just Want to Live One More Day Than You
JiLin

Piercing Heart Sword
He Ziqiang & Fu Haoping

Switchback
Shunnosuke Iwata

Каша (Решала: брат)
Alexander Amirov

Fool’s Blues
Yuji Yokoyama

Cream in my Coffee
Olgun Özdemir

7 Ways
Kyoji Kamui